4ayesha

Daripada ABU HURAIRAH r.a, RasuluLLah SAW bersabda:
"Barangsiapa yang menyeru (manusia) kepada hidayah, maka baginya pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka." Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-'Ilm (2674), Imam Malik dalam Muattha'(2674), Ahmad (9171), Abu Dawud (4609), Turmudzi (2674), ad-Darimi (513), ibnu Majah (206), ibnu Hibban (112), al-Bagahwi (109)

Followers


Sabda futuristik RasulullahSAW:

Yaitu apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Semua yang disampaikan Rasulullah SAW tentang kejadian yang akan datang yang akan menimpa umatnya sepenuhnya
berasal dari pemberitahuannya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan(kepadanya)

(QS: An Najm (53):4)

Rasulullah SAW mendampingi ummatnya disemua zaman apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW akan bermanfaat. Orang yang hati nya buta tidak memperoleh apa-apa dari bimbingan Rasulullah SAW. Semoga dengan Rahmat nya kita dijauhkan oleh Allah dari termasuk ke dalam golongan orang-orang yang buta mata hatinya.

DIPALINGKAN DUNIA

1. Berlumba-lumbanya manusia dgn urusan kehidupan duniannya.
2. Semakin berlomba urusan dunia sehingga saling bermusuhan, iri dengki, dendam sehingga melakukan kezaliman.
3. Manusia memandang darjat sebatas urusan perut, harta & wanita.
4. Terus berlumba-lumba berujung pada kebinasaan.

"Bahwa Rasulullah SAW keluar untuk menyalatkan jenazah Syuhada Uhud. Kemudian dia beralih keatas mimbar dan bersabda. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian . Demi Allah sesungguhnya sekarang ini aku sedang melihat telagaku. Sesungguhnnya aku telah diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Sesungguhnya demi Allah aku tidak khawatir kalian akan kembali musyrik sepeninggalanku tetapi aku khawatir kalian akan berlomba-lomba dalam kehidupan dunia."
(HR. Muslim)

"Akan tiba satu zaman menimpa umatku atas manusia dimana perhatian hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata mata. Kiblat mereka hanya urusan wanita (seks) dan agama mereka adalah harta dan emas dan perak. Mereka adalah
mahluk Allah yang buruk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan disisi Allah"

(HR.Al Hakim)

"Demi Allah! Bukankah kemiskinan yang aku cemaskan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dunia dihamparkan untuk kalian, sebagaimana dihamparkan kepada orang orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba diatasnya sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba. Sehingga membinasakan kalian sebagaimana umat terdahulu dibinasakan."
(HR. BUKHORI dan MUSLIM)

src : abumeow at yahoogroups.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Contributors

 **Note:

For those who wants to use or spread contents in this blog, please proceed without my permission. Shukran Jazilan.

Blog Archive

geocounter

Doa Qunut Nazilah

“Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.

Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuhan, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”

BlogTopSites