4ayesha

Daripada ABU HURAIRAH r.a, RasuluLLah SAW bersabda:
"Barangsiapa yang menyeru (manusia) kepada hidayah, maka baginya pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka." Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-'Ilm (2674), Imam Malik dalam Muattha'(2674), Ahmad (9171), Abu Dawud (4609), Turmudzi (2674), ad-Darimi (513), ibnu Majah (206), ibnu Hibban (112), al-Bagahwi (109)

FollowersAllah Maha Berkuasa untuk mengurniakan petunjuk dan hidayah-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Hanya dengan petunjuk dan hidayah Allah sahajalah yang dapat mengubah manusia dan kehidupannya dari kekufuran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada ketakwaan, dari kezaliman kepada keadilan, dari kegelapan kepada cahaya kebenaran dan dari kegelisahan kepada ketenangan jiwa.

Sehubungan itu, Allah berfirman maksudnya: Sesiapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah nescaya dilapangkan dadanya untuk menerima Islam dan sesiapa yang dikehendaki sesat nescaya dijadikan dadanya sempit dan sesak seolah-seolah naik ke langit. Demikianlah Allah menimpakan kehinaan kepada orang yang tidak beriman. (Surah al-An’am, ayat 125)

Jelas di sini bahawa Allah sahaja yang berkuasa untuk mengurniakan hidayah petunjuk-Nya kepada mana-mana manusia yang dikehendaki-Nya supaya beriman kepada-Nya. Orang yang mendapat hidayah Ilahi tersebut akan segera merasa lega dan lapang dadanya. Sebaliknya orang yang tertutup pintu hatinya dari menerima hidayah Allah itu akan merasa cemas dan buntu sebagai balasan di atas penderhakaannya kepada Allah.

Hidayah itu ialah petunjuk yang dikurniakan Allah kepada manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berdasarkan definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa hidayah mempunyai pelbagai dimensi tafsiran, di antaranya hidayah Islam, hidayah al-Quran, hidayah Nabi dan para sahabatnya, hidayah kebenaran, hidayah jalan yang lurus dan sebagainya. Biar apa pun tafsiran dari sudut klasifikasi hidayah, namun pengertiannya yang beraneka itu tetap membawa maksud yang sama iaitu hidayah petunjuk ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan abadi.

Islam menganjurkan umatnya agar sentiasa memohon hidayah petunjuk daripada Allah ke arah jalan yang benar. Lebih-lebih lagi perjalanan hidup yang penuh berliku semestinya ditempuhi oleh setiap insan menuntut sedikit sebanyak ketabahan, kesabaran dan pertolongan Ilahi agar dia berjaya dalam hidupnya. Oleh sebab itulah, Islam mensyariatkan amalan berdoa dan memohon petunjuk daripada Allah kepada setiap Muslim yang beriman kepada-Nya.

Perlu diinsafi bahawa hidayah petunjuk yang dianugerahkan Allah kepada seseorang manusia sebenarnya tidak boleh diukur berdasarkan kepada keadaan lahiriah semata-mata. Sebaliknya, ia amat bergantung kepada keimanan dan ketakwaan yang bertapak kukuh dalam jiwa sanubari seseorang manusia. Dalam erti kata lain, Allah hanya mengurniakan hidayah-Nya kepada hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa sahaja. Firman Allah yang bermaksud: Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu; dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Surah Yunus, ayat 57)

Selanjutnya, hidayah Allah tidak ada kaitan dengan hubungan pertalian darah atau kekeluargaan atau kaum kerabat. Dengan maksud lain, ada orang yang mendapat hidayah petunjuk dari Allah dan hidup bahagia serta taat kepada segala titah dan perintah Ilahi, akan tetapi anaknya adalah seorang yang amat derhaka kepada Allah dengan melakukan segala kemungkaran dan maksiat yang terlarang sebagaimana kisah yang berlaku kepada Nabi Nuh a.s. dan anaknya. Begitu juga Rasulullah sendiri dengan bapa saudaranya Abu Lahab.

Sebaliknya ada juga orang fasik yang sentiasa bergelumang dengan dosa tetapi anaknya pula adalah seorang yang soleh dan patuh kepada ajaran Islam. Ini berlaku kepada Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang juga seorang pengukir patung berhala.

Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyangka bahawa orang yang selalu melakukan kejahatan itu susah untuk menerima kebenaran dan kesedaran serta tidak akan mendapat hidayah daripada Allah kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa memberikan hidayah-Nya kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya.

Dari sini, dapat disimpulkan bahawa hidayah petunjuk adalah di bawah bidang kuasa Allah sahaja sehingga para nabi dan rasul sekalipun tidak mampu untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini kerana Allah menegaskan bahawa para nabi dan rasul diutuskan untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan serta menyeru manusia ke jalan yang benar dengan izin-Nya. Tentang mereka sama ada kelak akan menjadi orang yang memperolehi hidayah petunjuk atau tidak, urusan tersebut terpulang kepada Allah semata-mata. Bagi para nabi dan rasul, tugasnya hanyalah menyampaikan sahaja kerana tidak ada siapa yang dapat memberi petunjuk melainkan Allah sahaja.

Sehubungan itu Allah berfirman yang bermaksud: Tidaklah kamu diwajibkan (wahai Muhammad) menjadikan mereka (yang kafir) mendapat petunjuk, (kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk) akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk (dengan memberi taufik) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya). Dan apa jua harta halal yang kamu belanjakan (pada jalan Allah) maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan. (Surah al-Baqarah, ayat 272)

Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Quran al-Azim ada menyebut sebab turunnya ayat suci tersebut ialah terdapat beberapa orang Islam yang bersedekah kepada fakir miskin perduduk Madinah, kemudian setelah ramai bilangan orang yang masuk Islam, maka Rasulullah telah menegah daripada memberi sedekah kepada orang-orang musyrikin. Tujuannya ialah untuk menarik mereka supaya menganut Islam kerana Rasulullah sangat mengambil berat akan hal ehwal mereka. Lalu turunlah firman Allah tersebut yang memerintahkan baginda agar terus memberikan sedekah kepada mereka.

Biarpun hidayah Allah itu menjadi milik mutlak Allah, namun umat Islam dituntut untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang bukan Islam kepada ajaran Islam dan beriman kepada Allah. Untuk itu, Islam telah menggariskan tiga kaedah berdakwah yang berkesan sebagaimana termaktub dalam firman Allah yang bermaksud: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. (Surah al-Nahl, ayat 125)

Ayat suci di atas menegaskan bahawa dakwah yang baik dan berkesan seperti yang dianjurkan oleh Islam hendaklah berpaksikan kepada tiga kaedah berikut iaitu:-

· Berdakwah secara hikmah atau bijaksana

· Memberi pengajaran atau contoh teladan yang baik

· Bertukar-tukar fikiran atau berdialog dengan cara yang lebih baik .

Oleh itu, setiap Muslim sewajibnya mempergiatkan usahanya untuk berdakwah dan juga bersabar dalam menjalankan usaha-usaha dakwah Islamiah kepada bukan Islam agar ia mencapai matlamat yang disasarkan Islam iaitu keadilan Islam dan keharmonian hidup serta kecemerlangan dalam segala lapangan hidup . Hidayah dan petunjuk Allah akan sentiasa mengiringi setiap langkah dan jalan yang diterokai oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya dalam rangka untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi Allah ini.

src : http://blogs.udm.edu.my/drkuzaki/2008/05/12/hidayah-petunjuk-allah/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Contributors

 **Note:

For those who wants to use or spread contents in this blog, please proceed without my permission. Shukran Jazilan.

Blog Archive

geocounter

Doa Qunut Nazilah

“Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.

Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuhan, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”

BlogTopSites