4ayesha

Daripada ABU HURAIRAH r.a, RasuluLLah SAW bersabda:
"Barangsiapa yang menyeru (manusia) kepada hidayah, maka baginya pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka." Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-'Ilm (2674), Imam Malik dalam Muattha'(2674), Ahmad (9171), Abu Dawud (4609), Turmudzi (2674), ad-Darimi (513), ibnu Majah (206), ibnu Hibban (112), al-Bagahwi (109)

Followers


Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 77 ayat. Dinamakan surah "Al-Furqaan" (Al-Quran) kerana Allah Taala menerangkan tujuan diturunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad (s.a.w.) untuk menjadi peringatan dan amaran bagi penduduk seluruh alam, sebagaimana yang tersebut pada ayat yang pertama.

Intisari kandungannya: Menerangkan dalil-dalil tauhid yang membuktikan keesaan Allah Taala dan kekuasaanNya. Menerangkan kebenaran RasulNya dan kesesatan kaum kafir musyrik. Menegaskan bahawa orang yang bertuankan hawa nafsu, akan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dengan tidak tersekat-sekat lagi, dan tidak pula mahu mendengar nasihat pengajaran.

Kemudian Allah (s.w.t.) menujukan firmanNya kepada Nabi (s.a.w.), dengan menegaskan bahawa kalau la mahu mengutuskan kepada: penduduk tiap-tiap sebuah negeri seorang Rasul, tentulah la akan melakukannya dan akan ringanlah tugas Nabi Muhammad (s.a.w), tetapi la telah mengutus Baginda kepada seluruh penduduk dunia, lalu diperintahkan supaya Baginda berusaha dengan bersungguh-sungguh serta bersabar dalam perjuangannya menyiarkan Islam.

Diperintahkan lagi, bahawa dalam masa Baginda menegakkan kebenaran Islam, janganlah ia bertolak ansur dengan orang-orang kafir, tetapi hendaklah ia menentang mereka dengan bersungguh-sungguh, berdasarkan hujah-hujah dan keterangan Al-Quran.

Kemudian Allah Taala menerangkan bahawa hamba-hambaNya yang diredhaiNya, yang merupakan orang- orang Islam sejati, ialah mereka yang berakhlak mulia yang tekun mengerjakan ibadat kepada Allah pada malam hari yang berdoa semoga Allah Taala menjauhkan mereka dari azab neraka yang membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan, serta tidak pula berlaku boros atau bakhil kedekut yang tidak melakukan syirik dan tidak melakukan jenayah membunuh orang, dan tidak pula melakukan zina dan yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya dan yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya tidaklah mereka duduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta, bahkan mereka akan mendengar dan melihatnya dengan bersungguh-sungguh dengan pendengaran dan penglihatan yang terang dan jelas nyata dan yang berdoa semoga mereka beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan mereka perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan berharap semoga mereka dijadikan imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertaqwa. Mereka itu semuanya akan ditempatkan di dalam Syurga yang tidak terperi nikmat kesenangannya.

Sebaliknya orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang di haramkan, buruklah balasannya, kecuali mereka yang bertaubat dan beriman serta beramal salih, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, kerana Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

src : http://www.pmo.gov.my/

Notes : This post is related to previous entry.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Contributors

 **Note:

For those who wants to use or spread contents in this blog, please proceed without my permission. Shukran Jazilan.

Blog Archive

geocounter

Doa Qunut Nazilah

“Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.

Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuhan, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”

BlogTopSites