4ayesha

Daripada ABU HURAIRAH r.a, RasuluLLah SAW bersabda:
"Barangsiapa yang menyeru (manusia) kepada hidayah, maka baginya pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka." Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-'Ilm (2674), Imam Malik dalam Muattha'(2674), Ahmad (9171), Abu Dawud (4609), Turmudzi (2674), ad-Darimi (513), ibnu Majah (206), ibnu Hibban (112), al-Bagahwi (109)

Followers“Segala yang dapat diambil manfaatnya” adalah rezeki. Makna itu diambil berdasarkan kata “rezeki“ yang terdapat dalam terjemahan surah al-Baqarah ayat 3, “… membelanjakan (mendermakan) sebahagian daripada rezeki…”

Rezeki merupakan salah satu kata kunci dalam ajaran Islam kerana berkait rapat dengan konsep tauhid. Dalam surah al-Baqarah ayat 22 dan 57, konsep rezeki itu dikaitkan secara langsung dengan masalah keimanan.

Dalam ayat 22, Allah s.w.t membicarakan tentang hujan yang menyirami pohon-pohon dan menghasilkan buah-buahan “yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu…”

Dalam ayat 57 pula Allah s.w.t menyuruh, “Makanlah makanan-makanan yang baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya diri sendiri.”

Kedua- dua ayat itu menunjukkan bahawa masalah rezeki dapat menjadikan manusia menjadi musyrik dan zalim, apabila mereka yakin bahawa rezeki itu dapat diperoleh dari sumber lain selain Allah s.w.t.

HALAL HARAM

Kaum Muktazilah berpendapat bahawa rezeki hanyalah untuk pemberian yang halal, sedangkan yang haram tidak boleh disebut sebagai rezeki kerana pemilikannya tidak sah.

Hujah ini berdasarkan firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Orang-orang yang (hendak) bertakwa membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (al-Baqarah: 2-3)

Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah berpendapat bahawa rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanafaat, sama ada yang halal atau yang haram. Rezeki ditafsir sebagai “bahagian”. Oleh hal demikian itu, bahagian yang diperoleh atau digunakan secara tidak sah merupakan bahagian yang haram.

USAHA

Meskipun Allah s.w.t Maha Pemurah dan rezeki-Nya maha luas, namun manusia tidak akan dapat memperoleh rezeki itu jika tidak berusaha. Usahanya menjadi ukuran banyaknya hasil perolehan. Dalam al-Quran ditegaskan: “Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan ) bagi seseorang melainkan ( balasan ) apa yang diusahakannya.” (Q.53: 39 )

MAKHLUK

Rezeki Allah s.w.t maha luas dan tidak terbatas pada ruang dan waktu .Rezeki-Nya itu bukan sahaja diberikan kepada manusia tetapi juga kepada segala makhluk-Nya. Hal itu dinyatakan dalam firman-Nya yang bermaksud: “ Dan tiadalah sesuatu pun makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya.” (Q. 11: 6 )

UKURAN

Dalam al-Quran dinyatakan bahawa Allah s.w.t yang memberikan rezeki kepada makhluk di muka bumi, kerana Dia adalah satu-satunya sumber rezeki( Q.15: 20 ). Dengan kata lain, semua makhluk memiliki hak rezeki daripada Allah s.w.t, namun rezeki bagi semua makhluk itu mempunyai ukuran. (Q.15: 20)

Manusia tidak boleh menggunakan sumber kehidupan(rezeki) untuk kepentingan diri sendiri yang akan menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Keseimbangan alam yang terganggu itu akhirnya akan merugikan manusia sendiri, misalnya penebangan kayu secara berlebihan (tidak terkawal)yang menyebabkan banjir dan perilaku lain seumpamanya.

Susunan IZZAH AZIZ

src :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Contributors

 **Note:

For those who wants to use or spread contents in this blog, please proceed without my permission. Shukran Jazilan.

geocounter

Doa Qunut Nazilah

“Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.

Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuhan, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”

BlogTopSites